منجی در ادیان 14: حوادث پس از ظهور مسیح shia muslim                   
یوحَنّا اصرار دارد «تمام پیشگویی‌ها در عصر ظهور مسیح محقق خواهد شد»

حوادث پس از ظهور مسیح

یوحَنّا اصرار دارد «تمام پیشگویی ها در عصر ظهور مسیح محقق خواهد شد» تا منطبق بشود با آنچه در زبور داوود آمده. در کتاب مکاشفه یوحَنّا مشاهده میشود:

۱. آمدن مسیح با مقدّسان (قدّیسان)
۲. جنگ به نام چاه مجدان یا چار مجدان
۳. بسته شدن شیطان
۴. قدّیسان حکومت خواهند کرد
۵. آزاد شدن شیطان پس از هزار سال
(ولی دیگر نمی تواند کسی را وسوسه کند)
۶. داوری بر تخت سفید (قیامت کبری)
۷. پایان عالم؛ پایان حیات جسمانی عالم و جاودان شدن مسیح و پیروانش و لذا دوباره به خدا ملحق می شویم.
(ما می گوییم بهشت، آنان می گویند حیات جاودانه و زندگی ابدی)

مزامیر داوود، ب۲۵، آیه ۳-۸
 مکاشفه یوحنا، باب۱۹ آیه ۱۱ و ب۲ آ۱۵

____________________________________________________________


الأحداث التی تقع بعد ظهور المسیح

یشدد یوحنا بأن " کل النبوءات ستتحقق فی زمن ظهور المسیح " حتى تنطبق مع ما جاء فی زبور داوؤد . یُلاحظ فی کتاب رؤیا یوحنا:

۱- قدوم المسیح مع القدیسین
۲- وقوع حرب بإسم هرمجدون
۳- تقیید الشیطان
۴- القدیسون سیحکمون
۵- إطلاق سراح الشیطان و ذلک بعد ألف سنة
( ولکن لا یستطیع أن یوسس لأحد ثانیة )
۶- قضاء العرش الأبیض ( القیامة الکبرى ) (القضاء الأخیر)
۷- نهایة العالم، نهایة الحیاة الجسدیة للناس و خلود المسیح و أتباعه و لذلک سننضم ثانیة إلى الله تعالى (نحن نقول الجنة، هم یقولون الحیاة الخالدة والأبدیة)
مزامیر داؤود ، باب ۲۵ ، الآیة ۳-۸
رؤیا یوحنا ، الباب ۱۹ ، الآیة ۱۱ و الباب ۲ ، الآیة ۱۵

___________________________________________________________

The events after the Second Coming of Jesus

 John the Apostle insists that “All predictions will come true in the Second Coming of Jesus” so that all signs are conformed with what is brought in the Zabur. In The book of Revelation, the followings are observed.

1. Arrival of Jesus with holy men.
2. The war named the “Majdan well”.
3. Evil’s imprisonment.
4. Holy men will govern.
5. Evil’s freedom after 1000 years.
(But the evil cannot tempt people.)
6. Judgment on the white throne (the Day of Judgment)
7. Apocalypse, termination of physical life and immortality of Jesus and his companions, so we will rejoin God.
We call it “Paradise” but they call it “Immortal life and everlasting living”.

 Psalm of David, Chapter 25, verses 3-8.
 The Revelation. Chapter 19, verse 11 and chapter 2 verse 15