شناخت شناسنامه ای امام زمان (عج) 1: ضرورت شناخت امام زمان چیست؟ shia muslim                   
برای پاسخ، لازم است ابتدا به ۱۱ دلیل برای اهمیت شناخت امام زمان بپردازیم

ضرورت شناخت امام زمان چیست؟

برای پاسخ، لازم است ابتدا به ۱۱ دلیل برای اهمیت شناخت امام زمان بپردازیم

دلیل اول : علت خلقت انسان است

امام حسین در جمع اصحاب فرمودند:
ای مردم، خداوند بندگان را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند؛ هنگامیکه او را شناختند عبادتش کنند؛ وقتی او را عبادت کردند به برکت این عبادت، از عبادت غیر او بی نیاز شوند.

مردی پرسید: شناخت خدا چیست؟ حضرت فرمودند:
این است که اهل هر زمانی، امامی را که باید از او فرمان ببرند، بشناسند.

بحارالانوار، ج۲۳ ص۸۳

نتیجه : شناخت خدا = شناخت امام زمان

_______________________________________________________________

ما هی ضرورة معرفة إمام الزمان؟

للإجابة على ذلک ، فی البدایة یجب أن نتحدث عن الأحد عشر دلیل لأهمیة معرفة إمام الزمان.

الدلیل الأول : "هو سبب خلق الإنسان"

خرج الحسین بن علی على أصحابه فقال : أیها الناس إن الله عزوجل ذکره ما خلق العباد إلا لیعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه ،

فقال له رجل : یا بن رسول الله بأبی أنت وأمی فما معرفة الله؟
قال : معرفة أهل کل زمان إمامهم الذی یجب علیهم طاعته.

کتاب بحار الأنوار ، ج۲۳، ص۸۳

النتیجة: معرفة الله تعادل معرفة إمام الزمان

_________________________________________________________________

What is the necessity of knowing Imam Mahdi?

To answer this question, first it is necessary to pay attention to 11 reasons for the importance of acquainting oneself with Imam Mahdi.

The first reason: the reason of Man’s Creation

Imam Hussein told his companions:
“O people, Allah has not created humans except to know him. When they recognized him, they worship him. When they worship him, for the blessing of this prayer, they do not need to worship entities than God.”

A man asked: “What’s the recognition of God?”
the Imam said:
“That is, people of any age should know the Imam whom they should obey the commands of his.”
Bihar al-Anwar, vol. 23, p. 83

The result: Knowing God = Getting to know the Imam of each era