ترجمه:

و از دعاهاى آن حضرت علیه‏السلام است درباره همسایگان و بستگان خویش هرگاه یاد آنها مى‏کرد

***
ترجمه:
خدایا! درود بر محمد و آل او فرست. و به بهترین وجهى مرا در مراعات حق همسایگان و بستگان من یارى کن که حق ما را شناختند و از دشمنان ما تبرى جستند.


وَ وَفِّقْهُمْ لِإِقَامَةِ سُنَّتِکَ ، وَ الْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ أَدَبِکَ فِی إِرْفَاقِ ضَعِیفِهِمْ ، وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ ، وَ عِیَادَةِ مَرِیضِهِمْ ، وَ هِدَایَةِ مُسْتَرْشِدِهِمْ ، وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِیرِهِمْ ، وَ تَعَهُّدِ قَادِمِهِمْ ، وَ کِتَْمانِ أَسْرَارِهِمْ ، وَ سَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ ، وَ نُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ ، وَ حُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ بِالْمَاعُونِ ، وَ الْعَوْدِ عَلَیْهِمْ بِالْجِدَةِ وَ الْإِفْضَالِ ، وَ إِعْطَاءِ مَا یَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ السُّؤَالِ [2]
ترجمه:
و آنان را توفیق ده که سنت تو را برپاى دارند و آداب نیکوى تو را فرا گیرند. ناتوانان خود را یارى کنند و حاجت ایشان را برآورند. بیماران را عیادت کنند. طالبان حق را راه نمایند، و مشورت‏جوى را خیرخواه باشند. و بازگشته از سفر را دیدن کنند، راز همکنان را پنهان دارند و عیب آنان را بپوشند و به یارى ستمدیدگان برخیزند. و در رخت و کالا مواسات یکدیگر نمایند. دارائى و احسان خود را از دیگران دریغ ندارند، و آنچه باید ببخشند پیش از سئوال ببخشند.


وَ اجْعَلْنِی اللَّهُمَّ أَجْزِی بِالْإِحْسَانِ مُسِیئَهُمْ ، وَ أُعْرِضُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ظَالِمِهِمْ ، وَ أَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظَّنِّ فِی کَافَّتِهِمْ ، وَ أَتَوَلَّى بِالْبِرِّ عَامَّتَهُمْ ، وَ أَغُضُّ بَصَرِی عَنْهُمْ عِفَّةً ، وَ أُلِینُ جَانِبِی لَهُمْ تَوَاضُعاً ، وَ أَرِقُّ عَلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ رَحْمَةً ، وَ أُسِرُّ لَهُمْ بِالْغَیْبِ مَوَدَّةً ، وَ أُحِبُّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصْحاً ، وَ أُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ لِحَامَّتِی ، وَ أَرْعَى لَهُمْ مَا أَرْعَى لِخَاصَّتِی . [3]
ترجمه:
خدایا مرا توفیق ده که بد کردار را به نیکى پاداش دهم و از ستمگرانشان درگذرم. و با همه‏ى آنها به حسن‏ظن رفتار کنم. و به نیکى کار همه آنها را بسازم و به عفت از آنها چشم فروپوشم و نرمى و فروتنى نمایم. و بر آسیب‏دیدگان ایشان رحمت آرم و دلسوزى کنم و در باطن دل آنها را دوست بدارم و خیرخواه آنان باشم و بقاء نعمت آنان را بخواهم و هر چه براى خویشان خود واجب شمارم براى آنان نیز واجب شمارم و هرگونه خاصان خود را رعایت مى‏کنم آنان را رعایت کنم.


ترجمه:
خدایا درود بر محمد و آل او فرست و روزى کن که آنها با من چنین رفتار کنند و از آنچه نزد ایشان است بهره‏ى کاملتر به من عطا فرما و بصیرت آنان را در حق من بیفزاى و معرفت آنان را به فضل من افزون کن تا آنها به من نیکبخت شوند و من به آنها. آمین رب العالمین.