حریم اول: اولین حریم مخصوص پروردگار است چرا که ما بنده هستیم و او مالک و چون امانت هستیم هرگونه دخل و تصرفی بدون اذن پروردگار نداریم لذا باید جواز آن را قبلا از پروردگار بگیریم، یک وقت مالک چیزی هستیم و در آن دخل و تصرف می کنیم ولی یک وقت امانت دار هستیم لذا فردی نمی تواند بگوید من خودارضایی می کنم چون بدن خودمه، حرام است، پس اگر بر اساس شریعت عمل کنیم باید حریم شناس باشیم و حریم الهی را بدانیم، آقا دیگر نمی تواند بدون اذن پروردگار (و عدم فرایند ازدواج و قرائت خطبه عقد) به خانم بگوید خانم اجازه میدهی دستت را بگیرم خانم هم بگوید خواهش می کنم، این حرام است حتی اگر با رضایت باشد ؛ این مسئله علاوه بر جسم در روح هم هست، ؛ این است که از محضر پروردگار جواز لازم (و خطبه عقد) گرفته شود و صحیح خوانده شود
حریم دوم : خداوند چون بنده اش را خیلی دوست دارد به بنده اش گفت حریم بعدی را بهش حد می دهم اگر تو جواز دادی حلال می کنم، مثال: فردی موبایل بدون اجازه صاحبش برداشته و تماس گرفته شود ولو به قدر ضروری حرام است ولی اگر اجازه گرفته شود حلال است؛ پس لازم است اگر دختری می خواهد به عقد کسی درآید از مالک آن (پدر) اجازه گرفته شود و اگر پدر نیست طبق نظر شرع و قانون عمل شود.
حریم سوم: خداوند آنقدر بنده اش را دوست دارد گفت این حریم را تو بگذار سپس من حمایت می کنم، پروردگار عاشق را نگاه کنید اگر کسی آمد حد الهی را شکست مثلا خودارضایی کرد و حرامی را انجام داد بعداً آمد و گفت خدایا نفهمیدم من رو ببخش و توبه کردم، پروردگار رحمان رحیم می گوید قبول است و پاکت کردم این می شود حق الله ولی حق الناس راتا رضایت فرد را نگیری بخشیده نمی شود ، اگر یکی بخواهد در روابط دختر و پسر شرعی عمل کند باید این سه حریم را رعایت کند. لذا از همین جا می توانیم تشخیص دهیم مرد خوب کدام است؟ مرد خوب حریم شناس است چون او می خواهد بیاید بعداً حریم تو را حفاظت کند حریم عاطفه، حریم بدن، حریم آرامش
جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 3
مدرس حسین جوادی