مردی نزد رسول خدا (صل الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: من همسری دارم که چون به منزل روم  پیشواز من می آید و چون بیرون روم مرا بدرقه کند و هر گاه مرا اندوهگین بیند پرسد چه چیز تو را غمگین ساخته، اگر برای روزی است که آن بر عهده تو نیست و دیگری آن را به عهده گرفته ( یعنی خداوند) ، و اگر راجع به امور آخرتی است پس خداوند بر اندوهت بیفزاید، رسول خدا(صل الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آری خداوند را کارگزارانی است و این زن یکی از آنان است و او نصف اجر شهید را خواهد برد. (من لا یحضره الفقیه، ترجمه، ج5، ص19)

1- حضرت رسول(صل الله علیه و آله و سلم) در انتهای این روایت بعد از توصیف آن فرد از ویژگی های همسرش این مطلب را بیان می کنند که این زن یکی از کارگزاران خداوند است یعنی هر خانمی که چنین ویژگی هایی را دارا باشد، کارگزار خداوند بر روی زمین است.

2- وقتی پیامبر(صل الله علیه و آله و سلم) به چنین شخصیتی و با چنین ویژگی هایی لقب کارگزار خداوند را می دهند این نشاندهنده اهمیت کار این خانم نسبت به شوهرش است. با توجه به اجر شهیدی که در انتهای این روایت ذکر شده است میتوان این مطلب را استنباط کرد که چه جایگاه عظیم و بلند مرتبه ای برای همسرانی که با شوهر خود چنین رفتار می کنند در نگاه دینی وجود دارد.   

گروه پژوهش سایت قنداب