سنگ‌تمام تماشاگران فوتبال برای قدس shia muslim                   
در حاشیه دیدار دو تیم Galatasaray و Malatyaspor ترکیه

روز گذشته در حاشیه دیدار دو تیم Galatasaray و Malatyaspor ترکیه تماشاگران این دوتیم به نشانه اعتراض به تصمیم جدید ترامپ ماکت قدس شریف را در استادیوم به نمایش گذاشتند.