شیخ عیسی قاسم به عمل جراحی فوری نیاز دارد shia muslim                   
حال شیخ عیسی قاسم وخیم است

وضعیت جسمی شیخ قاسم به مرحله خطرناکی رسیده و ایشان نصف وزن خود را از دست داده و به خونریزی داخلی دچار شده است.

العرادی گفت: شیخ قاسم باید به سرعت برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شود.

وی در ادامه، شخص پادشاه بحرین را مسئول مستقیم هرگونه اتفاق ناگوار برای آیت الله عیسی قاسم دانست.

شیخ با هر معالجه از سوی طرف نامطمئن مخالفت نموده و خانواده اش به درمان ایشان توسط اشخاصی که مرگ ایشان را راحتی برای خود می خواهند، مطمئن نیستند که به همین دلیل، موضوع تیم بین المللی پزشکان برای معالجه اش مطرح شده است

شیخ محمد حسن خجسته عضو شورای اسلامی علمای بحرین گفت که وزن شیخ عیسی قاسم در اقامت اجباری نصف شده و نیازمند معاینه پزشکی و درمان است.

همایش حقوق بشر بحرین و سازمان صلح از کشورهای جهان عمل به مسئولیت هایشان برای نجات جان آیت الله شیخ عیسی قاسم را خواستار شدند.

رژِیم بحرین امروز دوشنبه دبیرکل جمعیت الوفاق و دو معاونش را به اتهام جاسوسی برای قطر محاکمه می نماید.