جمع آوری عکس‌های محمد بن سلمان ولیعهد سعودی shia muslim                   
در پی به آتش کشیدن تصاویر محمد بن سلمان

وزیر کشور لبنان دستور جمع آوری عکس های محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را از شهرهای شمالی این کشور پس از آتش زدن عکس های او در طرابلس صادر کرد