اسرائیل از ترس"گنبد آهنین"را دوباره علم کرد shia muslim                   
ارتش رژیم صهیونیستی در مرز نوار غزه به حالت آماده باش کامل درآمد

ارتش رژیم صهیونیستی در مرز نوار غزه به حالت آماده باش کامل درآمد. در پی حمله دیروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به تونل مقاومت در نوار غزه، ارتش این رژیم از ترس واکنش احتمالی مقاومت فلسطین به حالت آماده باش کامل درآمده است.

در همین راستا، ارتش صهیونیستی اقدام به نصب چند سکوی سامانه گنبد آهنین در طول نوار مرزی باریکه غزه کرده و تمامی ماشین آلات سنگین مستقر در این منطقه را به پایگاه ناحل عوز انتقال داده است.