خودکشی 6 نظامی اسرائیلی طی 2 ماه گذشته shia muslim                   
6 نظامی رژیم صهیونیستی طی 2 ماه گذشته دست به خودکشی زده اند که این بیانگر افزایش موارد خودکشی در میان نظامیان ارتش است.

به گزارش مصاف، تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد اما آنگونه که پیداست بیشتر موارد خودکشی به دلایل شخصی بوده است.

منبع مذکور اشاره کرد که شمار نظامیانی که دست به خودکشی زده اند، در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه بوده است. این منبع تصریح کرد که ارتش طرحی جامع را برای جلوگیری از خودکشی نظامیانش در پیش گرفته است.

این منبع صهیونیستی بیان کرد که فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی راهکارهایی را به منظور جلوگیری از خودکشی نظامیان و یا کاهش این آن در پیش می گیرند.

در همین راستا، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اظهار داشت که در 3 سال گذشته موارد خودکشی در میان نظامیان ارتش افزایش بی سابقه ای داشته است.

یک منبع نظامی صهیونیستی هم مدعی شد که میانگین خودکشی در میان نظامیان ارتش صهیونیستی به نسبت خودکشی در میان جامعه اسرائیل و خارج از آن و یا دیگر ارتش های جهان کمتر است.

لازم به ذکر است که سال گذشته 41 نظامی اسرائیلی کشته شدند در حالی که شمار نظامیان کشته شده در سال 2015 برابر با 36 نفر بود و این افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. شمار زیادی از نظامیان اسرائیلی در عملیات های مقاومتی فلسطینیان کشته شده اند.

 
منبع:  مرکز اطلاع رسانی فلسطین