وزیر خارجه عراق: بە استفادە از نیروی نظامی علیه کردستان فکر نمی‌کنیم shia muslim                   
وزیر خارجە عراق در حاشیه مجمع جهانی سازمان ملل در نیویورک گفت که دولت عراق برای توافق با اقلیم کردستان بە گزینە نظامی متوسل نمی‌شود.

به گزارش مصاف، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق ضمن رد گزینه نظامی دولت مرکزی عراق علیه اربیل اعلام کرد که « برگزاری همەپرسی همسو با منافع مردم کرد نیست، ما می‌خواهیم این همەپرسی برگزار نشود و اختلافاتمان را با روشی دوستانه حل نماییم و هرگز نمی‌خواهیم بە نیروی نظامی متوسل شویم.»

وی در گفت‎وگو با کردستان 24 در حاشیه مجمع جهانی سازمان ملل در نیویورک افزود: «دولت عراق همه تلاش‌های خود را برای رسیدن به راه حلی که مناسب همه طرف‎ها باشد و منجر به عدم برگزاری همه پرسی شود، به کار می گیرد.»

دولت‎های ایران، عراق و ترکیە با برگزاری همەپرسی استقلال کردستان مخالف و خواهان لغو همیشگی آن هستند، اما رئیس منطقه کردستان می‌گوید که در صورت دریافت بستە پیشنهادی قابل قبول کە حاوی ضمانت اجرایی همەپرسی استقلال کردستان در آیندە باشد، همەپرسی کنونی را بە تعویق خواهند انداخت.

همه پرسی منطقه کردستان عراق قرار است در تاریخ 25 سپتامبر (سوم مهرماه) در حالی برگزار شود که با مخالفت های داخل و خارجی مواجه است.


منبع: فارس