منجی در ادیان15: منجی در اسلام shia muslim                   
موعود و منجیِ اسلام، نزد شیعه و سنّی مهدی نام دارد

منجی در اسلام

مزامیر، تورات، انجیل.... تنها دینی که آموزه های آسمانی آن، دست‌خوش تغییر و تحریف قرار نگرفت «اسلام» است. موعود و منجیِ اسلام، نزد شیعه و سنّی مهدی نام دارد. مهدی مشهورترین لقب ایشان است.

 امام باقر در این باره فرمودند: به درستی که مهدی نامیده شده، به جهت اینکه به امرِ مخفی هدایت می شود. او تورات و سایر کتاب های الهی را از غاری در اَنطاکیه بیرون خواهد آورد.
کتابُ الغیبه ص۲۳۷؛ عِلَلُ الشَّرایع ج۱ ص۱۶۱

__________________________________________________________


المخلص فی الإسلام

المزامیر ، التوراة ، الإنجیل ...... الدین الوحید الذی لم تتعرض تعالیمه السمائیة للتغییر و التحریف هو الدین الإسلامی . یطلق على المخلص و المنجی فی الإسلام اسم #المهدی عند الشیعة و السنة  . المهدی هو اللقب الأکثر شهرة عندهم

قال الإمام الاباقر (ع): … فإنما سمی المهدى لانه یهدى لامر خفی، یستخرج التوراة وسائر کتب الله من غار بانطاکیة…
 الغیبة ، ص ۲۳۷ -  عِلَلُ الشَّرایع ، جزء ۱ ، ص ۱۶۱

_________________________________________________________________

The Savior in Islam

 The Psalms, the Torah, the Bible…
The only religion whose divine teachings has not been changed and distorted is "Islam." The promised person and savior of Islam for Shiites and Sunnis is called #Mahdi. He is best known as Mahdi.

 In this regard, Imam Baqir said: “Rightly he is called the “Mahdi”, because he is led to a secret knowledge.” He will bring the Torah and other Divine books from a cave in Antioch.
 The book of “Al Ghaybah”, p. 237; Ilal al-sharayi , vol. 1, p. 161