ترجمه:

و از دعاهاى آن حضرت (ع) است چون پیشامدى او را محزون مى‏ساخت و یاد گناهان او را اندوهگین مى‏کرد

***
ترجمه:
اى خداوند! اى کارساز مردم بى‏کس و ناتوان! اى سنگر حوداث سهمناک! به سبب گناهان تنها مانده‏ام و کسى یاور من نیست طاقت خشم تو ندارم. کسى یارى من نکند. هول دیدار تو نزدیک است و دل من میطپد.. کسى نیست طپش دل مرا آرام سازد


ترجمه:
چون تو مرا بیم دهى کیست که مرا پناه دهد؟ و چون تو مرا تنها گذارى که تواند مرا یارى کند؟ و چون تو مرا ناتوان خواهى کیست که مرا نیرومند گرداند؟


ترجمه:
پرورده نعمت را پرورنده او باید در کنف حمایت خود گیرد، و مغلوب زیردست را باید خداوند او ایمنى دهد، بدهکار را طالب او باید دستگیرد


ترجمه:
اى خداى من رشته همه‏ى اینها در دست تست و گریزگاه سوى تو. پس درود بر محمد و خاندان او فرست و مرا در پناه خود گیر که سوى تو گریخته‏ام و حاجت من برآور که از تو خواسته‏ام‏


ترجمه:
اگر تو روى بزرگى از من بگردانى و فضل عظیم خود را از من دریغ دارى. یا مرا از روزى خود محروم کنى و رشته مرا از خود بگسلى، از غیر تو به هیچ یک از آرزوهاى خود راه نیابم و به دستیارى دیگرى بدانچه نزد تست دسترسى ندارم چون من بنده تو و در اختیار توام موى پیشانى من در پنجه قدرت تست‏

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید...


ترجمه:
با فرمان تو اختیار ندارم حکم تو درباره من روانست قضاى تو درباره من عدل، نیروى بیرون شدن از ملک تو و یاراى درگذشت از قدرت توام نیست و نمى‏توانم لطف تو را متوجه سوى خود کنم و به خشنودى تو نائل شوم. به آنچه نزد تست نرسم مگر به طاعت و مزید بخشایش تو


ترجمه:
اى خداى من! پیوسته من بنده‏ى ذلیل تو بوده‏ام، نه بر سود خویش قدرت دارم و نه بر زیان خود مگر به یارى تو. من به ناتوانى خود اقرار مى‏کنم و به زبونى و بیچارگى خود اعتراف دارم پس آنچه وعده دادى عطا فرما و آنچه عطا کرده‏اى کامل کن که من بنده توام بیچاره نیازمند و ناتوان و رنجور و خوار و زبون و تهیدست و ترسان و پناه به تو آورده‏


ترجمه:
خدایا درود بر محمد و آل او فرست و به سبب نعمتهائى که عطا کرده‏اى از یاد خود فراموشیم مده و به علت آنچه احسان کرده‏اى مرا غافل مگردان. در همه حال: خوشى یا ناخوشى سختى یا آسایش، عافیت یا بلا، بدحالى یا نعمت، توانگرى یا تنگدستى، درویشى و بى‏نیازى، اجابت دعاى مرا هر چند به تاخیر اندازى باز مرا نومید مساز


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْ ثَنَائِی عَلَیْکَ ، وَ مَدْحِی إِیَّاکَ ، وَ حَمْدِی لَکَ فِی کُلِّ حَالَاتِی حَتَّى لَا أَفْرَحَ بِمَا آتَیْتَنِی مِنَ الدُّنْیَا ، وَ لَا أَحْزَنَ عَلَى مَا مَنَعْتَنِی فِیهَا ، وَ أَشْعِرْ قَلْبِی تَقْوَاکَ ، وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِی فِیما تَقْبَلُهُ مِنِّی ، وَ اشْغَلْ بِطَاعَتِکَ نَفْسِی عَنْ کُلِّ مَا یَرِدُ عَلَیَّ حَتَّى لَا اُحِبَّ شَیْئاً مِنْ سُخْطِکَ ، وَ لَا أَسْخَطَ شَیْئاً مِنْ رِضَاکَ . [9]
ترجمه:
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او و توفیق ده که همیشه ثناى تو گویم و سپاس تو گذارم. بدانچه از دنیا انعام کرده‏اى شادان نشوم و از آنچه مرا منع فرموده‏اى اندوهگین نباشم و ترس خود را در دل من جاى ده و مرا بدان کار دار که مى‏پسندى و به طاعت خود سرگرم کن تا از آنچه بر سر من آید پروا نداشته باشم و چیزى را که نمى‏پسندى آرزو نکنم و چیزى که پسندیده تو است ناخوش ندارم‏


ترجمه:
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او. دل مرا از همه چیز تهى ساز تا جاى محبت تو باشد و به یاد خود مشغول دار و به ترس و بیم خود پرورش ده و به رغبت به جانب خود نیرومند گردان و به طاعت خویش مایل کن و او را در راهى سالک گردان که دوستتر دارى و چنانش پرور که در همه عمر بدانچه نزد تست رغبت کند


ترجمه:
توشه مرا از این جهان پرهیزکارى قرار ده و رفتار مرا سوى بخشایش خود بگردان و باب خوشنودى خویش را به روى من بگشاى و مرا در بهشت خود جاى ده. خدایا به من نیروئى بخش که هر چه را موجب خشنودى تست آسان بجاى آرم و سوى تو گریزم و رغبت در آن نعمتها کنم که نزد تست و در دل من انداز که از آفریدگان شریر تو احتراز کنم و با تو و دوستان و مطیعان تو انس گیرم‏


ترجمه:
هیچ کافر و فاجرى را بر من منت نباشد و حق بر من نداشته و من نیازى به آنها نداشته باشم بلکه آرامش و دلبستگى و بى‏نیازى من به تو و نیکان خلق تو باشد.


ترجمه:
خدایا بر محمد و آل او درود فرست و مرا همنشین آنها قرار ده و یار آنها گردان و بر من منت گذار که شوق من سوى تو باشد و عمل براى تو کنم به هر چه دوست دارى و مى‏پسندى که بر هر چیز توانائى و اینها بر تو آسانست.