نبش قبر پرونده حقوق بشری ربایش 5 هزار کودک یمنی shia muslim                   
دادستان اسرائیل اعلام کرد که وی درخواست 17 خانواده برای نبش قبر و بررسی‌های ژنتیکی در رابطه با پرونده کودکان یمنی را پذیرفته و تایید می‌کند.

سایت صهیونیستی «ماکو» نوشت: دادستان کشور امروز سه‌شنبه به دادگاه امور خانواده در «پتخ تیکوا» اعلام کرد که وی درخواست 17 خانواده برای نبش قبر و بررسی‌های ژنتیکی در رابطه با پرونده کودکان یمنی را پذیرفته و تایید می‌کند.

 
این نخستین‌باری است که با هدف پیدا کردن کودکان اهل یمن نبش قبر انجام می‌شود. این کودکان در سال‌های ابتدایی تشکیل اسرائیل از خانواده‌هایشان ربوده شدند.
 
دادستان اطلاع داده است که «این تصمیم با توجه به اهمیت عمومی بررسی مرگ و دفن کودکان اهل یمن اتخاذ می‌شود که مرگ آن‌ها به اعضای خانواده‌شان در سال‌های پس از تشکیل اسرائیل انجام گرفته است.»
 
گفتنی است حدود 60 سال پیش همزمان با تشکیل اسرائیل، حدود 50هزار یهودی از یمن به سرزمین‌های اشغالی به امید زندگی بهتر مهاجرت کردند اما پس از اسکان داده شدن در اردوگاه‌های موقتی که «معبروت» خوانده می‌شد و به دلایل نامعلوم کودکان خود را از دست داده بودند. تعدادی این کودکان ربوده شده حدود 5 هزار نفر عنوان شده است.