حل و فصل مناقشه اردن و اسرائیل با پرداخت غرامت shia muslim                   
مقامات سیاسی اسرائیل گفتند که مبلغ غرامتی که اسرائیل به اردن پرداخت خواهد کرد، به دولت این کشور منتقل خواهد شد نه به خانوادههای کشته‌شدگان.

به نقل از سایت صهیونیستی «والا»، مقامات سیاسی گفتند که مبلغ غرامتی که اسرائیل به اردن پرداخت خواهد کرد، به دولت این کشور منتقل خواهد شد نه به خانوادههای کشته‌شدگان.

براساس سخنان این مقامات، دولت اردن مسئول انتقال غرامت پرداختی اسرائیل به خانواده است. پیش از این گزارشی منتشر شده بود مبنی بر اینکه میزان غرامت پرداختی اسرائیل بالغ بر 5 میلیون دلار خواهد بود.