حکم حکیمانه از قاضی دادگاه سلماس shia muslim                   
۲۷۰ ساعت کار در اداره محیط زیست به جای زندان

‏قاضی در شهر سلماس شکارچی غیرمجاز را بجای زندان، به ۲۷۰ ساعت کار در اداره محیط زیست، نگهداری، تیمار، تغذیه و درمان پرندگان وحشی و مطالعه و خلاصه برداری از کتاب‌های زیست محیطی محکوم کرد.