تظاهرات در فرانکفورت علیه سیاست‌های آمریکا در زمینه قدس shia muslim                   
معترضان به تصمیم اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه قدس در شهر فرانکفورت آلمان به خیابانها آمدند.

حدود هزار نفر در فرانکفورت آلمان علیه سیاست‌ های آمریکا در ارتباط با اسرائیل تظاهرات کردند.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان،  در آغاز این تظاهرات با تجمع 400 تا 500 نفر آغاز شد. معترضان با این شعار «برای قدس و علیه تصمیم ترامپ» به سمت مرکز شهر حرکت کردند. پلیس اعلام کرد که این تظاهرات به صورت مسالمت آمیز برگزار شد و جزواتی پخش شد که روی آنها نوشته شده بود: «ترامپ! گوش کن! قدس پایتخت اسرائیل نیست و قسمت شرقی قدس هم به صورت غیرقانونی اشغال شده است.» آنها با توجه به جریان‌های اخیر و اینکه معترضان به یهودستیزی متهم شده‌اند، شعار می‌دادند که ضد یهود نیستند.

پیش از این در تظاهرات مشابهی در برلین، پرچم اسرائیل و آمریکا به آتش کشیده شده بود از این رو در تظاهرات روز گذشته حمل ستاره داوود و پرچم  آمریکا ممنوع اعلام شده بود.