نگهبانان مسجدالاقصی جلوی ورود هیأت بحرینی  به مسجدالاقصی را گرفتند shia muslim                   
هیأتی از بحرین که به فلسطین اشغالی سفر کرده، قصد ورود به مسجدالاقصی را داشتند اما نگهبانان این مسجد به آنها اجازه ندادند.

.

شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که هیئتی از جمعیت موسوم به «این بحرین است»، به فلسطین اشغالی سفر کرده و سفر آنان چهار روز بوده و هدف از آن نیز -طبق گزارش این تلویزیون اسرائیلی- تحقق گفته شاه بحرین در همزیستی مسالمت‌آمیز است.

حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین خاطرنشان کرد، مردم با اصالت بحرین از اهل تشیع و تسنن و تمامی طائفه‌ها از این هیات و از ارتباط با رژیم صهیونیستی که اراضی مقدس را غصب کرده است، بیزارند.