الحشدالشعبی با حضور در جنوب لبنان برای جنگیدن با اسراییل اعلام آمادگی کرد shia muslim                   
حشدالشعبی شاخه جدیدی از نیروی مقاومت است که با طراحی ایران برای مقابله با داعش در عراق بوجود آمد

شاخه ای از نیروهای مقاومت موسوم به الحشدالشعبی با حضور در جنوب لبنان برای جنگیدن با اسراییل اعلام آمادگی کرد .