از سرگیری درگیری‌ها میان گروههای مزدور سعودی در شهر تعز یمن shia muslim                   
با از سرگیری درگیری‌ها میان گروههای مزدور سعودی در شهر تعز شماری کشته یا زخمی شدند.

آتش درگیری ها میان عناصر مسلح وابسته به گروهک ابو العباس السلفیه و هنگ الصعالیک زیرمجموعه حزب مزدور الاصلاح مورد حمایت متجاوزان سعودی بار دیگر از سر گرفته شد.

به گفته یک منبع میدانی، در این درگیری که ظهر دوشنبه در خیابان جمال در شهر تعز رخ داد شماری از عناصر دو طرف کشته یا زخمی شدند.