حمله نیروهای یمنی به موضع مزدوران سعودی در مرکز یمن shia muslim                   
نیروهای یمنی با حمله به موضع مزدوران سعودی در استان مأرب در مرکز یمن تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با حمله به یکی از مواضع مزدوران عربستان سعودی در منطقه " تبة المطار " در شهر صرواح استان مأرب تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و تعدادی دیگر را زخمی کردند.