سرمقاله نیویورک‌تایمز: عربستان منطقه را بی‌ثبات کرده shia muslim                   
اگر اقدامات ریاض را تهران انجام داده بود، واکنش آمریکا چه بود؟

سرمقاله روزنامه «نیویورک‌تایمز» با اشاره به بازداشت ناگهانی ده‌ها نفر در عربستان، بیانیه‌های تند این کشور علیه ایران و استعفای حریری در عربستان، نوشته است: به سادگی می‌توان حدس زد که اگر همه این اتفاقات در ایران افتاده بود، ترامپ، کنگره و بقیه واکنشی خشم‌آلود نشان می‌دادند.

اما واکنش ترامپ این بود که "من اعتماد بسیاری به ملک سلمان و ولیعهد عربستان سعودی دارم، آنها دقیقا می‌دانند که دارند چه کاری انجام می‌دهند".

هرچند عربستان متحد ماست، اما سنت ایالات متحده این نبوده که به راحتی به متحدانش اجازه دهد منطقه را بی‌ثبات کنند.

حمایت بی‌قید و شرط آقای ترامپ از عملکرد ولیعهد عربستان نگرانی‌هایی را در خصوص وقوع جنگ و تضعیف منافع آمریکا بوجود آورده است