نگرانی واشنگتن از سفرهای سردار سلیمانی به کردستان عراق shia muslim                   
هویت ملی عراقی همچنان بزرگترین وزنه تقابلی در برابر نفوذ ایران است.

اندیشکده آمریکایی کارنگی: سفرهای مکرر قاسم سلیمانی به کردستان عراق پیش از پیشروی نیروهای ارتش عراق به سمت کرکوک، بار دیگر موجب نگرانی در واشنگتن شده است.

تلاشهای با حاصل جمع صفر برای کاهش نفوذ ایران در عراق ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد اما یک رویکرد بهتر برای واشنگتن وجود دارد.

هویت ملی عراقی همچنان بزرگترین وزنه تقابلی در برابر نفوذ ایران است.