فرمانده موشکباران تل آویو به شهادت رسید shia muslim                   
فرمانده اولین موشک باران شهر تل آویو توسط موشک فجر ۵ به شهادت رسید.

در حمله عصر دیروز جنگنده های صهیونیستی به تونل نیروهای مقاومت در جنوب شرق نوار غزه ؛ حسن ابو حسنین از فرماندهان یگان موشکی گردانهای قدس و جانشین تیپ مرکزی نوار غزه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید ابو حسنین در سال ۲۰۱۲ فرماندهی شلیک موشک فجر ۵ ساخت جمهوری اسلامی ایران را به تل آویو پایتخت رژیم اشغالگر قدس را بر عهده داشت که اولین موشک باران تل آویو به حساب می آید و معادلات نبرد را در سرزمین های اشغالی به کلی تغییر داد.