تسلط نیروهای عراقی بر گذرگاه خابور در مرز با ترکیه shia muslim                   
گفتنی است گذرگاه خابور گذرگاه اصلی عبور و مرور بین ترکیه و اقلیم کردستان است.

نیروهای مرکزی عراق گذرگاه خابور در مرز ترکیه را بدون درگیری از نیروهای پیشمرگه پس گرفتند و پرچم عراق را در این گذرگاه برافراشتند.

منابع نظامی در فرماندهی عملیات نینوا گفتند: نیروهای اتحادیه عراق، پیشمرگه و مستشاران آمریکایی بعد از سه دور گفتگو بر واگذاری گذرگاه خابور به نیروهای اتحادیه به توافق رسیدند.

گفتنی است گذرگاه خابور گذرگاه اصلی عبور و مرور بین ترکیه و اقلیم کردستان است.