پدر سردار سلیمانی درگذشت shia muslim                   
انالله و اناالیه راجعون

پدر سردار قاسم سلیمانی دعوت حق را لبیک گفت.

برنامه زمانی تشییع و دیگر مراسم مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد.