لایحه تعلیق ریاست اقلیم کردستان و تقسیم اختیارات آن میان ۳ قوه shia muslim                   
لایحه تعلیق فعالیت ریاست اقلیم کردستان و تقسیم اختیارات آن میان قوه‌های مجریه، مقننه و قضاییه در پارلمان اقلیم بررسی می‌شود.

به گزارش مصاف، در حالی که دوره زمامداری «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان فردا (سه شنبه) به پایان می رسد، پارلمان این اقلیم واقع در شمال عراق در جلسه بعد از ظهر یک شنبه خود لایحه چهار ماده ای تعلیق فعالیت ریاست اقلیم تا زمان برگزاری انتخابات همزمان پارلمان و ریاست و همچنین تقسیم اختیارات آن میان شورای وزیران، پارلمان و شورای قضایی را بررسی می کند.

بنا بر آن چه در لایحه ارائه شده به پارلمان اقلیم کردستان آمده، ریاست عالی قوه مجریه اقلیم، اظهار نظر به عنوان نماینده مردم اقلیم در داخل و خارج آن، هماهنگی میان دولت فدرال عراق و اقلیم، صدور فرمان عفو عمومی، جلوگیری از ورود ارتش فدرال به اقلیم بدون موافقت پارلمان، صدور فرمان سلب اعتماد از شورای وزیران و وزرای کابینه و دستور ارتقای درجه، برکناری و بازنشستگی افسران نیروهای مسلح از جمله اختیارات رئیس اقلیم کردستان هستند که به هیئت دولت واگذار می شود.

در همین حال، پارلمان اقلیم کردستان نیز اختیارات امضا و تایید قوانین مصوب پارلمان ظرف ۱۰ روز، حق اعتراض عمومی و جزئی به قوانین و بازگرداندن آنها به پارلمان، صدور فرمان برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم هنگام پایان دوره فعالیت پارلمان و همچنین انتصاب رئیس و اعضای شورای قضایی و دادستان کل اقلیم پس از معرفی آنها از سوی شورا را در دست می گیرد.

این در حالی است که دیگر اختیارات رئیس اقلیم کردستان شامل صدور فرمان پذیرش درخواست استعفای شورای وزیران و وزرای کابینه و مامور کردن آنها به ادامه فعالیت تا زمان شروع به کار شورا و وزیر جدید، انتصاب مسئولان وزارتخانه های مختلف بنا به درخواست وزیر یا شورای وزیران و همچنین اهدای مدال و جوایز ویژه به شورای قضایی اقلیم واگذار خواهد شد.
 
منبع: شفقنا