عزل رئیس پلیس منطقه کاتالونیا / معاون نخست‌وزیر اسپانیا، کنترل ایالت کاتالونیا را بر عهده گرفت shia muslim                   
دولت اسپانیا رئیس پلیس منطقه کاتولونیا را برکنار کرد .

به گزارش مصاف، دولت اسپانیا درپی برگزاری همه پرسی جدایی منطقه کاتالونیا در شمال شرق این کشور ، رئیس پلیس این منطقه را عزل کرد .

خبر دیگر اینکه معاون نخست وزیر اسپانیا به عنوان مسئول منطقه کاتالونیا منصوب شد.

پارلمان محلی منطقه کاتالونیا دیروز جمعه طرح استقلال این منطقه و تبدیل آن به کشوری مستقل با نظام حکومتی جمهوری را تصویب کردند.

احزاب اپوزیسیون جلسه دیروز پارلمان محلی کاتالونیا را ترک کردند.


منبع: شبستان