حمله مکرر جنگنده‌های متجاوز سعودی به مناطق مختلف یمن shia muslim                   
جنگنده‌های متجاوز سعودی بیش از 27 بار به مناطق مختلف در یمن حمله کردند.

به گزارش مصاف، یک منبع امنیتی یمنی گفت که جنگنده های سعودی 10 بار به مناطق مختلف در "نهم"، و دو بار به شهر صرواح در مأرب حمله کردند.

جنگنده های سعودی منطقه "الملیل" در شهر کتاف در صعده و نیز به یکی از مزارع در شهر باجل در الحدیده را مورد حمله قرار دادند.

جنگنده های دشمن همچنین 8 بار به شهر "الحیمه الخارجیه" و دو بار به شمال المخا و سه بار به جنوب شهر الشرطه در شهر موزع در تعز حمله کردند.

در این حملات خسارت های سنگینی به منازل و مزارع شهروندان و جاده ها وارد آمد.

منبع: العالم