برای اولین بار در تاریخ موساد، دو زن اسرائیلی پست می‌گیرند shia muslim                   
برای اولین بار در تاریخ سازمان جاسوسی برون مرزی رژیم صهیونیستی "موساد" دو زن به طور همزمان با درجه بالا دو پست را در این سازمان برعهده می‌گیرند.

به گزارش مصاف، کانال 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به این مطلب، افزود: یک دو زن با نام های مستعار "شین" و "ی" به تازگی عهده دار دو پست در این سازمان شدند.

این منبع خاطرنشان ساخت: در سایه این انتصاب ها این دو زن در آینده تا مرحله تصدی پست های کلیدی در این سازمان پیش خواهند رفت.  

این کانال همچنین گزارش داد: یکی از این زنان در زمینه تعقیب و سرکوب نیروهای مقاومت در سال 1992 دست داشت.   

از سوی دیگر، یوسی کوهین رئیس موساد گفت که تصمیم دارد به شمار زیادی از زنان در این سازمان پست و منصب بدهد.


منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین